Over Palet Flevoland

In home-sectie-vijf door william op 3 november 2021, 15:13

Wij zien hoe je bent, wie je bent. Alleen, bij je ouders, op school, bij anderen of in een groep. Wij begrijpen waar je tegenaan loopt. Wij voorkomen dat het erger wordt en stimuleren je ontwikkeling.

Palet is hét centrum voor hoogbegaafde, meerbegaafde en hoogsensitieve kinderen 0-18 jaar. Hier komen alle ondersteuningsvormen samen. Wij adviseren, begeleiden, behandelen, vangen op en coördineren. Om jou te ondersteunen. Zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijk en zo kort mogelijk.

Wij helpen je te begrijpen wie je bent en wat bij je past. En wat niet. Op welke gebieden je anders bent dan anderen, wat dat betekent en hoe je ermee omgaat zonder jezelf te verliezen.

We bieden diagnostiek, intelligentieonderzoek, schoolvaardigheidstoetsen, therapie, behandeling, coaching, begeleiding, speelgroepen, een ploeterlab, buitenschoolse opvang, peuteropvang, contact met ontwikkelingsgelijken, vaktherapie, specialistische jeugdzorg bij bijvoorbeeld faalangst en stemmingsproblemen. Wij werken ook nauw samen met andere aanbieders. We bieden je wat je nodig hebt, soms verwijzen we je door, maar houden contact. We zijn voor jou de spin in het web.

Wij passen ons flexibel aan, aan jou. Heb je bijvoorbeeld ineens drie sessies bij een andere therapeut nodig, prima. We regelen zelfs de financiering.

Daarnaast begeleiden we ouders, leraren (PO) of docenten (VO). We geven ook praktische hulp hoe dingen aan te pakken. En we organiseren trainingen voor ouders, scholen, bso’s en kinderdagverblijven.