Over

Alexander Haffmans

bestuurder

Carolina Vlemmings

orthopedagoog (MA; MSc) en ECHA‐specialist

Esther Wolters–Ouburg

locatiemanager

Katja van der Weide

IKK‐gecertificeerde pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker Pikler® pedagoog i.o. en kindercoach

Marella Rentenaar–Caous

begeleider en pedagogisch medewerker

Miran Wardenburg

vaktherapeut Beeldend

Nienke Denekamp

docent PO en Begeleider

Stephanie Schriek

docent PO en Begeleider

Suzanne van der Vaart

orthopedagoog-generalist (MSc)

Tina Broekema

 theaterdocent VO eerstegraads, Begeleider en Trainer

Amy Koolloos

Officemanager

Frouwke Keereweer

pedagogisch medewerker en begeleider

Jitske Arts

docent PO en Begeleider

Karlien Goeman

vaktherapeut drama en docent VO

Liza Keijzer

officemedewerker

Loes Brok

vaktherapeut beeldend

Margreet André de la Porte – van Eekelen

orthopedagoog

May Roeloffzen

orthopedagoog (MSc)

Michella van der Kort

pedagogisch medewerker en begeleider

Shary Martha

pedagogisch medewerker en begeleider

Even voorstellen

Alexander Haffmans – bestuurder

Amy Koolloos – officemanager
Carolina Vlemmings – orthopedagoog (MA, MSc) en ECHA-specialist
Esther Wolters-Ouburg – locatiemanager

Frouwke Keereweer – begeleider en pedagogisch medewerker

Jitske Arts – docent PO en begeleider Karlien Goeman – vaktherapeut drama en docent VO
Katja van der Weide – IKK‐gecertificeerde pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker Pikler® pedagoog i.o. en kindercoach

Liza Keijzer – officemedewerker

Loes Brok – vaktherapeut beeldend

Marella Rentenaar-Caous – begeleider en pedagogisch medewerker

Margreet André de la Porte – van Eekelen – orthopedagoog

May Roeloffzen – orthopedagoog (MSc)

Michella van der Kort – begeleider en pedagogisch medewerker

Miran Wardenburg – vaktherapeut beeldend

Nienke Denekamp – docent PO en begeleider

Shary Martha – begeleider en pedagogisch medewerker
Souhaila Laktit – pedagogische groepshulp
Stephanie Schriek – docent PO en begeleider
Suzanne van der Vaart – orthopedagoog- generalist (MSc)
Tina Broekema – theaterdocent VO eerstegraads, begeleider en trainer

Wij hebben allemaal ruime ervaring met hoogbegaafden, meerbegaafden en hoogsensitieven. De meesten van ons zijn het bovendien zelf ook.

Hét centrum
Palet is hét centrum voor hoogbegaafde, meerbegaafde en hoogsensitieve mensen. Wij werken met kinderen en volwassenen. Hoe vroeger we erbij zijn, hoe effectiever we kunnen handelen. Daarom ontvangen we veel kinderen 0-18 jaar. Maar op elke leeftijd kunnen we verbetering en verlichting realiseren. Neem gewoon contact op om te overleggen wat we kunnen doen.

Hier komen alle ondersteuningsvormen samen. Wij adviseren, begeleiden, behandelen, vangen op en coördineren. Om jou te ondersteunen. Zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijk en zo kort mogelijk.

Kinderen 0-18
Wij snappen jou. Wij helpen je te begrijpen wie je bent en wat bij je past. En wat niet. Op welke gebieden je anders bent dan anderen, wat dat betekent en hoe je ermee omgaat zonder jezelf te verliezen. Hoe jij je omgeving verstaat – en je omgeving jou.

We bieden diagnostiek, intelligentieonderzoek, schoolvaardigheidstoetsen, therapie, behandeling, coaching, begeleiding, speelgroepen, een ploeterlab, buitenschoolse opvang, peuteropvang, contact met ontwikkelingsgelijken, vaktherapie, specialistische jeugdzorg bij bijvoorbeeld faalangst en stemmingsproblemen. Wij werken ook nauw samen met andere aanbieders. We bieden je wat je nodig hebt, soms verwijzen we je door, maar houden contact. We zijn voor jou de spin in het web.

Wij passen ons flexibel aan, aan jou. Heb je bijvoorbeeld ineens drie sessies bij een andere therapeut nodig, prima. We regelen zelfs de financiering.

Ouders, leraren (PO) en docenten (VO)
Ook begeleiden we ouders, leraren (PO) en docenten (VO) die te maken hebben met hoogbegaafde, meerbegaafde en hoogsensitieve kinderen en jongvolwassenen. We geven praktische hulp hoe dingen aan te pakken. En organiseren trainingen voor ouders, scholen, bso’s en kinderdagverblijven.

Volwassenen en jongvolwassenen 18 en ouder
Ook voor mensen van 18+ kunnen we veel betekenen. We helpen met diagnostiek, intelligentieonderzoek, vaardigheidstoetsen, therapie, behandeling, coaching, begeleiding, contact met ontwikkelingsgelijken, peer contactgroepen, vaktherapie, specialistische zorg bij bijvoorbeeld faalangst en stemmingsproblemen.

Over Palet
Wij zijn opgericht om hoogbegaafde, meerbegaafde en hoogsensitieve mensen van jongs af aan te ondersteunen bij ontwikkelingsvragen. Dat begint bij een stagnerende ontwikkeling op jonge leeftijd na een aanvankelijke cognitieve voorsprong. Wij willen zo vroeg mogelijk signaleren, inspringen, ondersteunen en daar adequaat naar te handelen, zolang het kind ons nodig heeft.

Twijfel je of je onze hulp moet inroepen? Neem gewoon contact op. We zijn een makkelijk benaderbare organisatie, we bijten niet en we zijn niet eng. We begrijpen jouw hoogbegaafde, meerbegaafde en hoogsensitieve kind. Als wij niet de geschikte instelling zijn, laten we je dat snel weten. We willen niet zoveel mogelijk, maar de juiste kinderen en jongeren ondersteunen.

Ons streven
Wij willen ervoor zorgen dat hoogbegaafde, meerbegaafde en hoogsensitieve kinderen niet langer in de knel komen. Zoals tot dusver helaas zo vaak voorkomt. Met de juiste begeleiding kunnen ook zij zich ontwikkelen, gelukkig worden, goed presteren en bijdragen aan de maatschappij.

Scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang
Het is essentieel dat de school- speel- en opvangomgevingen meegenomen worden in de dialoog. Problemen in de ontwikkeling komen immers vaak juist daar tot uiting. Wij begeleiden daarom deze instellingen graag. En die organisaties zijn van harte welkom met hun vragen. Lees meer>>

Vaak ontstaan problemen als omgeving en kind niet helemaal bij elkaar passen. We moeten de oplossing dan niet alleen bij het kind zoeken. Soms helpt het als de omgeving net iets anders met het kind omgaat, beter gaat begrijpen en waarderen. We betrekken daarom iedereen die een rol speelt.

Dat kan de juf op school zijn, begeleiders van de bso, speelzaal, opvang of gewoon opa en oma. We zien vaak dat zij hun beste beentje voorzetten maar toch niet doorhebben wat een kind nodig heeft.

Thuis
En natuurlijk gaat het ook over de omgeving die nog dichter bij het kind staat: thuis. We besteden heel veel aandacht aan de thuissituatie. Wat vraagt het van ouders om hun kind de ruimte te bieden die het nodig heeft? Hoe zitten ouders zelf in hun ontwikkeling en hun gevoelens ten aanzien van hoogbegaafdheid, meerbegaafdheid of hoogsensitiviteit? Het gezin verandert altijd mee. ​ ​

Partners en samenwerking
Palet biedt jeugdhulp voor verschillende gemeentes en werkt als zorgaanbieder o.a. samen met Intraverte.

Samen met deze betrouwbare partners zorgen wij dat kinderen snel en precies de hulp krijgen die zij nodig hebben. Is er bijvoorbeeld een specialist nodig die wij zelf niet in huis hebben dan bieden zij een netwerk van goede professionals. Dat regelen we voor je.

Daarnaast werken we nauw samen met Passend Onderwijs Almere.