Kinderopvang

Palet Flevoland in Almere biedt opvang van peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en kenmerken van hoogsensitiviteit. Heb je belangstelling voor jouw kind(eren)?  Neem vrijblijvend contact op. Bekijk ook de signalen die je kunt herkennen.

Een dag bij Palet
We beginnen onze dag rustig, met ruime inlooptijden. Op dit moment zijn we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 8:00 tot 17:30. We hopen dit binnenkort verder te kunnen uitbreiden.

Bij het binnenkomen nemen we de tijd om kinderen in hun eigen tempo te laten landen.
Wanneer alle kinderen binnen zijn starten we de dag samen met een kringmoment.

Tijdens de kring worden, net als op school, leersituaties aangedragen. Vanuit een wisselend thema worden daarna uitdagende spelsituaties gecreëerd waarin de ontwikkeling van het kind gevolgd en gestimuleerd kan worden.

We zien vaak een grote behoefte aan autonomie bij deze kinderen. Op ons KDV spelen we hierop in door kinderen keuzes aan te bieden. Zo krijgen de
kinderen bij de eetmomenten een schaal met diverse mogelijkheden aangeboden. We moedigen de kinderen aan om zelf een keuze te maken
en ook zelf hun eten te pakken.

Hoewel we een klein KDV zijn en rust een belangrijk onderdeel kan het toch voorkomen dat kinderen overprikkeld raken. We zien dat deze overprikkelingen sneller ontstaat bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. We spelen hier op in door samen met het kind de juiste manier van ont-prikkelen te vinden. Dat kan een rustmoment zijn
of lekker met de handen in de zandbak.

Wat maakt ons anders
We horen van ouders verschillende redenen om voor ons KDV te kiezen:

  • Meer uitdagende speel- en leersituaties
  • Kleine groep
  • Contact met ontwikkelingsgelijke kinderen (peers)
  • Mogelijkheid tot extra begeleiding bij het opvoeden een kind met
    een ontwikkelingsvoorsprong
  • Warme overdracht naar de kleuterschool
  • Mogelijkheid tot aansluitende begeleiding na 4e verjaardag
  • Personeel met kennis van ontwikkelingsvoorsprong en HB

Ons team
Jouw kind wordt bij ons opgevangen door gespecialiseerde pedagogisch medewerkers, die regelmatig extra training ontvangen op het gebied van ontwikkelingsvoorsprong bij peuters. Zij hebben ruime ervaring met en/of specifieke opleidingen voor de zorg voor deze kinderen. Daarnaast krijgen
onze medewerkers extra ondersteuning van HB-coaches, begeleiders, orthopedagogen en een GZ-psycholoog

Zie ook de pagina over ons.

We bouwen het rustig op
We geven nieuwe kinderen de tijd om te wennen aan de groep. Eerst is er een uitgebreide intake, zodat we jou en je kind. We beginnen daarna met
een proef van drie maanden die we samen steeds met een maand kunnen verlengen – met een maximum van 6 maanden. Tijdens deze periode
brengen we de ontwikkeling van jouw kind in kaart. Daarnaast kijken we of ons kinderdagverblijf een passende plek is voor jouw kind.

Vaste onderdelen van de proefplaatsing
– Intakegesprek
– Screening op ontwikkelingsvoorsprong met behulp van Peuterplusplan
– Observaties door ons ervaren team met observatielijsten gericht op
ontwikkelingsvoorsprong

En als het niet werkt?
Ook dan willen wij het beste voor jouw kind. We willen recht doen aan alle kinderen die bij ons komen. Mocht in de loop van de proefperiode blijken dat een kind om welke reden dan ook zijn draai niet kan vinden dan zorgen we voor een passende warme afsluiting. Met indien gewenst een
warme overdracht naar een andere instelling. We kijken graag met je mee naar een oplossing die beter passend is voor jouw kind en naar wat hij of zij nodig heeft.

Heb je vragen? Neem gerust contact op.

Peuterplusplan
We werken met Peuterplusplan van Bureau Educatief. Dit is een methode om de ontwikkeling van elk kind in kaart te brengen en te volgen. Dit is specifiek maatwerk voor elk kind. Zowel het wat als het hoe staan hierin centraal: wat gebeurt er, hoe ontwikkelt het kind zich? Bijvoorbeeld sprongsgewijs of in grote of kleine stappen?

Een zorgvuldige en brede methode die aansluit bij de aanpak van meeste scholen. Dat maakt het voor ouders makkelijker om ontwikkelingen met een school te bespreken. En maakt het voor scholen inzichtelijk hoe deze kinderen zich (soms) anders ontwikkelen dan hun leeftijdsgenootjes.

Download hier de pedagogische beleidsplannen, ons coachplan en protocol klachtenregeling

Pedagogisch beleidsplan BSO​
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid BSO
Pedagogisch beleidsplan KDV

Coachplan
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid KDV
Protocol Klachtenregeling
Inspectierapport KDV
Inspectierapport BSO