Kinderopvang

Palet Flevoland in Almere biedt opvang van peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en kenmerken van hoogsensitiviteit. Heb je belangstelling voor jouw kind(eren)?  Neem vrijblijvend contact op. Bekijk ook de signalen die je kunt herkennen.

We bouwen het rustig op
We geven nieuwe kinderen de tijd om te wennen aan de groep. Eerst is er een uitgebreide intake, zodat we elkaar beter leren kennen. We beginnen daarna met een proef van drie maanden die we samen steeds met een maand kunnen verlengen – met een maximum van 6 maanden.

​Vaste onderdelen van de proefplaatsing
– Intakegesprek
– Screening op ontwikkelingsvoorsprong, vermoeden hoog- of meerbegaafdheid en hoogsensitiviteit
– Observaties door ons ervaren team met observatielijsten

Ons team
Gespecialiseerde pedagogisch medewerkers, coaches, begeleiders, orthopedagogen en GZ-psycholoog. Zij hebben ruime ervaring met en/of specifieke opleidingen voor de zorg voor deze kinderen. Zie ook de pagina over ons.

En als het niet werkt?
Ook dan willen wij het beste voor jouw kind. We willen recht doen aan alle kinderen die bij ons komen. ​Mocht in de loop van de proefperiode blijken dat een kind om welke reden dan ook zijn draai niet kan vinden dan zorgen we voor een passende warme afsluiting. Met indien gewenst een warme overdracht naar een andere instelling. We kijken graag met je mee naar een oplossing die beter passend is voor jouw kind en naar wat hij of zij nodig heeft. Heb je vragen? Neem gerust contact op.

Het Peuterplusplan
We werken met Het Peuterplusplan van Bureau Educatief. Dit is een methode om de ontwikkeling van elk kind in kaart te brengen en te volgen. Dit is specifiek maatwerk voor elk kind. Zowel het wat als het hoe staan hierin centraal: wat gebeurt er, hoe ontwikkelt het kind zich? Bijvoorbeeld sprongsgewijs of in grote of kleine stappen?

Een zorgvuldige en brede methode die aansluit bij de aanpak van meeste scholen. Dat maakt het voor ouders makkelijker om ontwikkelingen met een school te bespreken. En maakt het voor scholen inzichtelijk hoe deze kinderen zich (soms) anders ontwikkelen dan hun leeftijdsgenootjes.

Download hier de pedagogische beleidsplannen, ons coachplan en protocol klachtenregeling

Pedagogisch beleidsplan BSO​
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid BSO
Pedagogisch beleidsplan KDV

Coachplan
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid KDV
Protocol Klachtenregeling
Inspectierapport KDV
Inspectierapport BSO