FAQ

Hoe gaat het verder nadat ik contact heb opgenomen om in gesprek te gaan over mijn kind?
Binnen 10 werkdagen beantwoorden wij je mail. In die mail lees je wanneer we je kunnen uitnodigen voor een intake met ouder(s) of verzorger(s). Belangrijk: voor de intake is een verwijzing van een huisarts of een andere hulpverlener noodzakelijk. Na de intake besluiten we gezamenlijk of zinvol is dat we verder gaan. Gaan we verder, dan volgt een gesprek met het kind. Als we alle informatie hebben, maken we een plan.

Hoe word onze hulp vergoed?
Onze werkzaamheden worden in veel gevallen vergoed vanuit de Jeugdwet. Echter verschilt de verwijsroute en vergoeding per gemeente. Vergoedingen via PGB en particuliere vergoeding behoren ook tot de mogelijkheden. Vragen hierover? Neem contact op via het contactformulier.

Hoe is Palet ontstaan?
De meeste werknemers hebben elkaar leren kennen toen ze nog bij hun vorige werkgever werkten.
Palet is als nieuwe organisatie begin 2021 opgericht door Alexander Haffmans, op verzoek van de huidige werknemers teneinde de hulpverlening aan onze doelgroep te professionaliseren. Vragen hierover? Neem contact op met Alexander via alexander.haffmans@paletflevoland.nl.

Waarom is gekozen voor een stichting?
Als stichting heeft Palet geen winstoogmerk. We hebben het voornemen om op termijn de ANBI-status aan te vragen.

Waarom is Alexander Haffmans de enige bestuurder in deze stichting?
Om praktische redenen. Het bestuur zal op korte termijn worden uitgebreid met minimaal twee medebestuurders.

‚ÄčHoe verhouden de hulpverleners zich tot de stichting?
Zodra er structureel werk is voor een hulpverlener is er de mogelijkheid voor hem of haar om in vaste dienst te treden. Daarnaast werken we volop met zzp-overeenkomsten. Wat zeer gebruikelijk is.

Kan ik ook contact opnemen als ik algemene vragen heb over hoogbegaafdheid, meerbegaafdheid of hoogsensitiviteit?
Jazeker kan dat! Als dergelijke vragen spelen in jouw omgeving of organisatie proberen we te helpen. We geven ook workshops en -trainingen aan bedrijven en instellingen die te maken hebben met begaafde en sensitieve mensen. Of dat nou volwassenen, jongvolwassen adolescenten of kinderen zijn.