Posts door william


Testbericht1

In Geen onderdeel van een categorie door william op 2 mei 2022, 14:49

test

Lees meer

He’s alive

In home-section-nine door william op 9 november 2021, 18:55

“I wasn’t thinking about giftedness at all. In retrospect, yes. I see it in retrospect too. At the age of three David already knew the alphabet, at the age of five he could read. He was ahead of the others. …

Lees meer

Hij leeft helemaal op

In home-sectie-negen door william op 9 november 2021, 18:55

“Ik dacht helemaal niet aan hoogbegaafdheid. Achteraf, ja. Achteraf zie ik het ook. Met zijn drie jaar kende David het alfabet al, op zijn vijfde kon hij lezen. Hij liep voor op de anderen. Maar je zegt niet zo snel …

Lees meer

Indicative Self-Tests

In home-section-ten door william op 5 november 2021, 16:09

Indicative Self-Tests Is your child gifted, gifted or highly sensitive? Then complete the indicative self-test. You might get a better picture then. Do you have any questions about the results? Set them! Contact us via the contact form and we …

Lees meer

Indicatieve zelftesten

In home-sectie-tien door william op 5 november 2021, 16:09

Indicatieve zelftesten Is jouw kind misschien hoogbegaafd, meerbegaafd of hoogsensitief? Vul dan de indicatieve zelftest in. Misschien krijg je dan een beter beeld. Heb je naar aanleiding van de uitslag nog vragen? Stel ze! Neem contact op via het contactformulier …

Lees meer

We needed good help

In home-section-nine door william op 5 november 2021, 16:03

“Two of our three children are helped by Palet. Cem and Aisha. They come there for their giftedness. I think they are also highly sensitive. But that has not been officially established.

Lees meer

We hadden goede hulp nodig

In home-sectie-negen door william op 5 november 2021, 16:03

“Twee van onze drie kinderen worden geholpen door Palet. Cem en Aïsha. Ze komen daar voor hun hoogbegaafdheid. Naar mijn inschatting zijn ze ook hoogsensitief. Maar dat is niet officieel vastgesteld.

Lees meer

You are very alone in your search

In home-section-nine door william op 5 november 2021, 16:02

“At Palet you first get an intake without your child. Then you can go through the whole situation calmly. Only then does a child talk follow, one child at a time of course.

Lees meer

Je staat heel erg alleen tijdens je zoektocht

In home-sectie-negen door william op 5 november 2021, 16:02

“Je krijgt bij Palet eerst een intake zonder je kind erbij. Dan kun je de hele situatie rustig doornemen. Pas daarna volgt een kindgesprek, één kind tegelijk natuurlijk.

Lees meer

Free downloads

In home-section-eight door william op 5 november 2021, 16:01

We have prepared four information brochures for you. You can download them for free if you click on them.

Lees meer